การจับยามสามตา

ยามสามตา คือ วิธีจับยามของหมอดูใช้นับตามหลัก ๓ หลัก คือ อาทิตย์ จันทร์ และอังคาร เวียนกันไป โดยนับขึ้นต้นที่อาทิตย์ ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างขึ้นให้นับเวียนขวาจากอาทิตย์ไปยังจันทร์และอังคาร ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างแรม ให้นับเวียนซ้ายจากอาทิตย์ไปยังอังคารและจันทร์ แล้วทำนายตามตำรายามสามตาหรือตรีเนตร วันนี้เราได้นำวิธีการจับยามสามตา มาให้ทุกๆท่านได้อ่านศึกษา ไปชมกันเลย

การจับยามสามตาของอีสานเพื่อดูของหายทำได้ง่ายๆดังนี้ พิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมข้างบน จะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน แต่ละส่วนถูกกำกับด้วยเลข ๑ ๒ ๓ โดยเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

๑. กาจับหลัก ของที่หายนั้นอยู่กับที่ยังไม่ไปไหน ให้หาในบริเวณที่คาดว่าของนั้นหายแล้วจะพบ

๒.ไม้หักทับทาง ของที่หายนั้นเคลื่อนไปแล้ว อาจจะมีคนเอาไปซ่อนไว้ หาให้ดีมีโอกาสพบแต่อาจจะต้องใช้เวลา

๓. นกยางคาบหนี ของที่หายนั้นถูกโขมยเอาไปไกลแล้วของนั้นจะไม่ได้คืน

วิธิการจับยามสามตา มีวิธีการดังนี้ ให้ดูว่าในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหาย เป็นวันขึ้นหรือแรมและกี่ค่ำ จำไว้ ถ้าในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหายเป็นวันข้างขึ้น จากรูปสามเหลี่ยมข้างบนให้เริ่มนับหนึ่งค่ำที่ตรงเลข ๑ นับสองค่ำที่ตรงเลข ๒ นับสามค่ำที่ตรงเลข ๓ นับสี่ค่ำที่ตรงเลข ๑ นับวนไปวนมาดังนี้ ๑ -> ๒ -> ๓ -> ๑ -> ๒ …. จนกว่าจะนับได้เท่ากับจำนวนค่ำตามข้อที่ ๑ แล้วดูว่าตกที่เลขอะไร แล้วให้ดูความหมายตามข้างบน

ถ้าในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหายเป็นวันข้างแรม จากรูปสามเหลี่ยมข้างบนให้เริ่มนับหนึ่งค่ำที่ตรงเลข ๒ นับสองค่ำที่ตรงเลข ๓ นับสามค่ำที่ตรงเลข ๑ นับสี่ค่ำที่ตรงเลข ๒ นับวนไปวนมาดังนี้ ๒ -> ๓ -> ๑ -> ๒ ->๓…. จนกว่าจะนับได้เท่ากับจำนวนค่ำตามข้อที่ ๑ แล้วดูว่าตกที่เลขอะไร แล้วให้ดูความหมายตามข้างบน

ตัวอย่างการดูของหาย ข้างขึ้น

นาย ก มาถามเรื่องควายที่หายไปว่าจะได้คืนหรือไม่ ตอนที่มาถามนั้นตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ ดังนั้นเราจะจับยามสามตาแบบข้างขึ้น โดยจากรูปข้างบนเราจะเริ่มนับหนึ่งค่ำตรงเลข ๑ นับสองค่ำตรงเลข ๒ นับสามค่ำตรงเลข ๓ นับไปเรื่อยๆจนถึงสิบค่ำดังนี้ หนึ่งค่ำ(๑)-> สองค่ำ(๒)-> สามค่ำ(๓)-> สี่ค่ำ(๑)-> ห้าค่ำ(๒)-> หกค่ำ(๓)-> เจ็ดค่ำ(๑)-> แปดค่ำ(๒)-> เก้าค่ำ(๓)-> สิบค่ำ(๑) สุดท้ายตกตรงเลข ๑. กาจับหลัก ทายว่า ของที่หายนั้นอยู่กับที่ยังไม่ไปไหน ให้หาในบริเวณที่คาดว่าของนั้นหายแล้วจะพบ

ตัวอย่างการดูของหาย ข้างแรม

นาย ข มาถามเรื่องสร้องทองคำที่หายไปว่าจะได้คืนหรือไม่ ตอนที่มาถามนั้นตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ ดังนั้นเราจะจับยามสามตาแบบข้างแรม โดยจากรูปข้างบนเราจะเริ่มนับหนึ่งค่ำตรงเลข ๒ นับสองค่ำตรงเลข ๓ นับสามค่ำตรงเลข ๑ นับไปเรื่อยๆจนถึงห้าค่ำ ดังนี้ หนึ่งค่ำ(๒)-> สองค่ำ(๓)-> สามค่ำ(๑)-> สี่ค่ำ(๒)-> ห้าค่ำ(๓) สุดท้ายตกตรงเลข ๓. นกยางคาบหนี ทายว่า ของที่หายนั้นถูกโขมยเอาไปไกลแล้ว ของนั้นจะไม่ได้คืน

ถ้าใครอยากจะรู้ว่าการดูดวงแบบจับยามสามตานั้นมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหน ลองหาอะไรสักอย่างที่เราทำหายไปที่การจับยามสามตาสามารถที่จะดูให้ได้ การดูดวงได้ความแม่นหรือไม่แม่นนั้นก็ลองตัดสินใจกันดูว่าจะเป็นอย่างไร

บทความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องราวของ การจับยามสามตา ที่มีบันทึกไว้และเล่าสืบทอดกันต่อๆมารุ่นสู่รุ่น เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกๆท่าน สาธุ สาธุ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ใส่ความเห็น