คำปรารภเรื่องวันปีใหม่ของหลวงพ่อเดิม

วันขึ้นปีใหม่ไทยมาแล้วทุกท่านมีความคิดหรือเตรียมที่จะทำสิ่งใดเอาไว้รับวันปีใหม่กันไว้บ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอแก่ทุกท่านในวันนี้เป็นเรื่องราวในมุมมองแง่คิดเกี่ยวกับวันปีใหม่ที่แฝงไว้ด้วยธรรมะของ หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ 

ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วปีใหม่ชีวิตใหม่ย่อมเข้ามาความเก่าก็หมดไปกลับมาสดใสกันอีกครั้งหนึ่ง แต่เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว (หลวงพ่อเดิม ) ท่านได้ปรารภเรื่องวันปีใหม่กับ คุณประดิษฐ์ ลิ้มประยูร ไว้อย่างน่าฟังซึ่งผมจะได้นำมาเขียนให้ได้อ่านกันในวันขึ้นปีใหม่ของไทยเมื่อสมัยของหลวงพ่อเดิมนั้นจะเริ่มทำการนับเป็นอีกปีกันในวันที่ ๑๔ เมษายน เรียกกันว่า วันเถลิงศกใหม่ ต่อมาภายหลัง ในยุคสมัยของ ท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้มีการเปลี่ยนมานับเป็นปีใหม่ตามที่สากลนิยม เป็นวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๐ นี่เอง

หลวงพ่อเดิมได้ปรารภ เรื่องวันปีใหม่เอาไว้ดังนี้

“ปีใหม่ศักราชใหม่ถือกันตามหลักว่าเป็นวันเถลิงศกใหม่คำว่าใหม่โบราณท่านให้สติคนเราว่าต้องใหม่ทั้งชีวิตและจิตใจปีใหม่แต่ร่างกายเก่าไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นร่างใหม่คงเกิดแก่เจ็บตายอยู่เหมือนเก่าเด็กน่ายินดีกว่าเพื่อนเพราะเขาได้เปลี่ยนร่างกายใหม่คือเจริญเติบโตจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินดีเพราะเปลี่ยนเข้าไปใกล้ความตายทุกขณะจึงควรจะทำใจให้ใหม่ทำกายให้ใหม่ทำความดีใหม่ๆอย่างนี้จึงควร”

ข้อความนี้คุณประดิษฐ์จดให้ผมด้วยลายมือตัวโต้งๆแบบโบราณว่าเป็นคติสอนใจของคุณประดิษฐ์มาจนกระทั่งถึงแก่กรรมจะเห็นได้ว่าคำสอนของหลวงพ่อเดิมนั้นทันสมัยและใช้การได้เสมอไม่ล้าสมัยแต่อย่างใดเพราะปีใหม่จิตใจใหม่ในการสร้างความดีคือความใหม่พร้อมด้วยกายวาจาใจ

 

สำหรับการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่นั้นไม่ว่าจะขึ้นปีใหม่ไทยหรือปีใหม่ตามสากลก็ตาม ชาวไทยต่างนิยม การทำบุญตักบาตรสร้างกุศลให้กับตนเอง และเพื่ออุทิศให้แก่พ่อแม่มรูอาจารย์ผู้ที่ล่วงลับจากไปเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

กิจกรรมการทำบุญที่นิยมกระทำกันในวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะทำบุญตักบาตรไหว้พระ ตลอดจนถึงการทำบุญบังสุกุลอัฐิของปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับเพื่อเป็นการรำลึกคุณ การทำบุญก่อเจดีย์ทรายอันนี้ถือเป็นประเพณีที่สำคัญในวันขึ้นปีใหม่อย่างหนึ่ง การสรงน้ำพระ หรือการรดน้ำพระพุทธรูปทั้งที่บ้านและที่วัดตลอดจนสรงน้ำพระสงฆ์ต่างๆ ตลอดจนถึงการปล่อยนกปล่อยปลาถือว่าการชำระล้างจิตใจ

เมื่อทำบุญอิ่มเอมใจแล้วก็จะเดินทางพากันไปยังบ้านปู่ย่าตายายเพื่อไปการรดน้ำดำหัวแก่ผู้มีพระคุณเพื่อขอพรเพราะถือว่าการได้รับพรในวันปีใหม่จากปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายนั้นเป็นสิริราศีแก่ตนเองยิ่งนัก ส่วนน้ำที่นำมาใช้รดหัวในการนี้มักเป็นน้ำอบน้ำหอมหรือน้ำแช่ดอกไม้หอมที่เป็นมงคลต่างๆ

เผยแพร่บูชาพระบารมีแห่งหลวงพ่อเดิม พุทสโร

#กุศลปัจจัยขออุทิศให้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์ตลอดจนท่านผู้มีพระคุณและผู้อ่านทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

 

 

 

ใส่ความเห็น