บทคาถาสายวิชาครูพ่อแก่ (สายดั้งเดิม เก่าแก่ สายปี่พาทย์)

หากจะพูดถึงเรื่องพระคาถาต่าง ๆ ของพระเกจิของไทยก็มีอยู่มากมาย บทพระคาถาก็ต่างกันไป พระคาถามีหลายด้าน ไม่ว่าจะด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ ป้องกันภัยตราย ป้องกันคุณไสย ฯลฯ วันนี้ #พรานหญิงได้นำ บทคาถาสายครูพ่อแก่ดั้งเดิมตำราสายวัดตะกู หลวงปุ่เกลี้ยงสืบสายวิชาจากหลวงปู่เจียมวัดตะกู มาให้ทุกท่านได้ศึกษาแลัได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น ไปชมกันเลย

บทเชิญครูปี่พาทย์ลาดตะโพน ครูโขนครูเทพ สายพ่อแก่ดั้งเดิมตำราสายวัดตะกู (ขออนุญาติ คาถาจากเพจ วัดตะกู มา ณ ที่นี้ )

ยะมะหัง ครูอาจาริยัง สะระณังณัง คะโต อิมินา สักกาเรนะ ตังครุ อาจาริยัง อะภิปูชะยามิ ฯ

ทุติยัมปิ ยะมะหัง ครูอาจาริยัง สะระณัง คะโต อิมินา สักกาเรนะ ตังครุ อาจาริยัง อะภิปูชะยามิ ฯ

ตะติยัมปิ ยะมะหัง ครูอาจาริยัง สะระณัง คะโต อิมินา สักกาเรนะ ตังครุ อาจาริยัง อะภิปูชะยามิ ฯ

โอมคุรุ เทวะนะมามิ ข้าพเจ้าขอยก กรชุลี ด้วยยินดี เคารพ คำนับนพ ครูผู้เฒ่า แต่ก่อนเก่า และปัจจุบัน ครูเลข และครูยันต์ ครูว่านและครูยา ครูตำหรับ และครูตำรา ครูเวทย์มนต์ กลคาถา ครูนะโม กอขอ และกอกา ครูอักขระขอมไทย

ครูโขน ละคร ดนตรี ครูหัตถกรรม ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างไม้ ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามา ข้าพเจ้าขอเชิญครูบาธิบายทั้งหลายนั้น เชิญมาประชุม ชุมนุมกัน ณ สถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้

หลวงปุ่เกลี้ยงท่านเป็นสาย ครูนาฏศิลป์ ครูปี่พาทย์ ลาดตะโพน ครูโขน ครูเทพ สายวิชาพ่อแก่ สืบสายวิชาจาก หลวงปู่เจียมวัดตะกู สายวิชาหนังใหญ่ (ครูหนัง) ” ศาสตร์ที่มากด้วยอิทธิฤทธิ์ แห่งแรงครูชั้นสูง ”

หลวงปู่ผล วัดอินทาราม (ศิษย์หลวงปู่เกลี้ยง) เคยเล่าให้ฟังว่า ท่านมีชื่อเสียงในด้านการอัญเชิญญาณฤาษีทั้ง ๑๐๘ องค์ เทพ พรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านมีชื่อเสียงขนาดได้รับนิมนต์ให้ไปปลุกเสกและตรวจสอบญาณทิพย์ในคราวงานไหว้ครูศิลปินและจัดสร้างเหรียญไหว้ครูหรือเหรียญพ่อแก่ซึ่งเป็นเหรียญพ่อแก่ ของวัดพระพิเรนทร์ ย่านวรจักร กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มเพื่อนศิลปิน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๓

เวลาศิษย์หลวงพ่อเกลี้ยงจัดพิธีไหว้ครูครอบครูที่ไหน หลวงพ่อเกลี้ยงจะต้องให้หลวงปู่ผลไปด้วยทุกครั้ง เพื่อจับมงคลคล้องคอให้กับศิษย์ หลวงปู่ผลเล่าติดตลกว่า ในงานไหว้ครูแต่ละครั้ง ศิษย์หลวงพ่อเกลี้ยงมีมากเหลือเกิน ต้องจับมงคลมากเป็นหลายร้อยเส้นเลยทีเดียว ไปงานไหว้ครูกับหลวงพ่อเกลี้ยงครั้งหนึ่ง ๆ เมื่อกลับมาถึงวัดก็ปวดมือไปหลายวันเลยพานจะเบื่อไม่อยากไปกับหลวงพ่อเกลี้ยงอีกเลย

ในเรื่องลงเมตตามหานิยมท่านก็เก่ง ขนาดศิษย์ท่านลงสาลิกาที่ฟัน พอยิ้มให้กอไผ่กอไผ่ถึงกับแตกลั่นทั้งกอเลยทีเดียว วิชาพวกนี้เป็นวิชาที่ต้องอาศัย “แรงครู” หลวงปู่เกลี้ยงเรียนศาสตร์สายวิชาเกี่ยวกับศิลปะ ของไทยที่ซ่อนไว้ซึ่งแรงครู ท่านจึงเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านนี้

นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญการทำพิธีเชิญญาณ พ่อแก่ ปู่ฤาษี ครูโขน ครูเทพ หรือมนต์พิธี ที่เกี่ยวกับบรมครูชั้นสูง เพราะศิลปะการแสดงสมัยก่อนล้วนเกี่ยวข้องกับครูชั้นสูง วัตถุมงคลของหลวงปู่เกลี้ยงวัดตะกูทุกรุ่น ล้วนกล่าวได่ว่า ต่างเป็นที่ต้องการเสาะแสวงหาของ ” เหล่าบรรดา ลูกหลานพ่อแก่ ทั้งหลาย ”

บทความที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นธรรมทานสำหรับทุกท่าน

ใส่ความเห็น