“พระคาถาพระธรรมราช” ที่สุดแห่งคาถาโบาราณ

หากพูดถึงพระคาถา พระคาถาเป็นถ้อยคำที่ร้อยกรอง ถ้อยคำที่ผูกไว้ ถ้อยคำที่ขับร้อง ท่อง สวด ร้อยกรองคำสอนของพระพุทธศาสนา วันนี้ #พรานหญิงได้นำบท พระคาถาพระธรรมราช มาให้ทุกท่านได้อ่านศึกษาได้รับความรู้มายิ่งขึ้น ไปชมกันเลย

พระคาถาพระธรรมราช หลวงปู่คง ปรมาจารย์ขุนแผน “พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทะทะทะ โรโรโร อะอะอะ สะสะสะ โสโสโส โนโนโน นะโมพุทธายะ”

พระคาถาพระธรรมราชถือว่าเป็นพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระคาถาธรรมราชา เป็นพระคาถาที่โบราณจารย์ล้วนเรียนสืบทอดต่อๆมา ตำราพุทธาคมของหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม ก็มีบันทึกคาถาบทนี้ไว้ แต่พระคาถาบทนี้เป็นที่หวงแหนของโบราณจารย์จึงไม่เป็นที่แพร่หลาย จนดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่คงมาสื่อกับอ.ชุม ไชยคีรี ในปีพ.ศ.๒๔๙๖

ท่านได้ถ่ายทอดพระคาถาพระธรรมราชให้และด้วยความเมตตาของหลวงปู่คงท่านเล็งเห็นแล้วว่า ต่อไปผู้คนจะอยู่กันอย่างลำบากยากแค้น ภัยอันตรายจะมีมากขึ้น มนุษย์จะใจดำขึ้น ผู้คนจะฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลา หลวงปู่คงจึงสั่งให้อ.ชุม เผยแผ่พระคาถาธรรมราช ให้กว้างขวางที่สุด

๑. ภาวนาชักลูกประคำด้วยพระคาถาธรรมราช 108 จบ แล้วตั้งไว้หัวนอนจะเกิด นิมิตดี กันผีกันโจร กันไฟ รู้เหตุการณ์ร้าย ดีล่วงหน้า โจรผู้ร้ายเข้ามาจะเห็นคนเดินอยู่รอบบ้าน

๒. ภาวนาชักลูกประคำ 108 จบ เวลาตื่นนอน จะเป็นผู้เจริญด้วยลาภ เจริญด้วยยศ ทำมาค้าขึ้นทำให้กิจการที่กำลังคิดอยู่สำเร็จ ทำให้อายุยืน

๓. ภาวนาชักลูกประคำ 108 จบ แล้วเอาลูกประคำใส่ลงในน้ำเอาน้ำล้างหน้าเป็นเมตตามหานิยม ถ้าเอาน้ำนั้นกินทุกวันเป็นคงกระพัน ถ้าเอาน้ำนั้นไปอาบเป็นการสะเดาะเคราะห์ ทำให้โชคร้ายกลายเป็นดี มีสติปัญญา มีวาสนาเจริญก้าวหน้า

๔. ถ้าหากไปนอนในป่าในถ้ำก่อนจะนอนชักลูกประคำ 108 ด้วยคาถาพระธรรมราชแล้วนอนเทวดาจะมาคุ้มครองรักษาหรือมาบอกลาภให้ ถ้าหลงทางก็จะพบทาง ถ้าอดข้าวจะพบบ้านคน

๕. ชักลูกประคำ 108 จบ แล้วนำลูกประคำติดตัวไป กันเครื่องศัตราวุธ กันอุปัทวเหตุ กันสัตว์ร้าย คนร้าย กำบังตาผู้คิดร้ายหรือศัตรูเห็นเราคนเดียวเป็นหลายคน

๖. ก่อนออกปราบโจรผู้ร้ายหรือไปรบกับข้าศึกหรือไปในสถานที่ๆ ไม่ปลอดภัย ให้ตั้งใจภาวนาชักลูกประคำ 108 จบ แล้วเอาลูกประคำสวมคอไป กระสุนและวัตถุอันตรายใดๆ ไม่ถูกกายเราเลย หรือถ้าหากศัตรูล้อมเราไว้ ภาวนาคาถาพระธรรมราชเดินแหวกวงล้อมไปศัตรูทำร้ายมิได้เลย ถ้าถูกจับก็ให้ภาวนาสะเดาะเครื่องพันธนาการได้ทุกชนิด

๗. ถ้าจะให้ลูกหลานหรือบุคคลอื่นเป็นคงกระพันก็ให้ภาวนาชักลูกประคำ 108 จบ แล้วเอาลูกประคำใส่ลงไปในน้ำเสกต่อไปอีกประมาณ 108 จบ เอาน้ำให้กินคงกระพันทุกคน ถ้าเอาน้ำอาบให้ก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดไปได้เป็นอย่างดีหรืออธิษฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ สุดแล้วแต่จะปรารถนา ก่อนจะทำทุกครั้งให้ระลึกถึงคุณพระและหลวงปู่คง ข้อสำคัญที่สุด ต้องขอบารมีหลวงปู่คง ทุกครั้ง

ขอความที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวของบทพระคาถาโบราณที่ได้บอกเล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ได้นำมาเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกท่าน สาธุ สาธุ

ใส่ความเห็น