พระที่แขวนแล้ว แคล้วคลาดคงกระพัน

ฝากข้อคิดก่อนอ่าน วิชาเหรียญสองด้านของอาจารย์ไพฑูรย์ท่านนั้นมีประโยชน์ยิ่งนักสำหรับใช้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมองเป็นสิ่งไม่ดีน่าเกลียดและสวยงามเมื่อลองพิจารณาพลิกดูอีกด้านของเหรียญให้ดีแล้วทุกสิ่งท่านในโลกมีทั้งดีและโทษแฝงไว้อยู่ตรงกันข้ามเสมอ..

วันนี้ได้นำเรื่องราวของ พระที่แขวนแล้ว แคล้วคลาดคงกระพัน  นำมาให้ทุกท่านได้อ่านศึกษา ไปชมกันเลย

การแขวนพระแล้วทำให้เกิดหนังเหนียวคงกระพันแคล้วคลาด มหาอุดยิงไม่ออก ฟันไม่เข้านั้น มาจากปัจจัยหลายประการ แต่เราจะไม่ขอนำเสนอว่าท่านต้องแขวนพระอะไรจึงจะช่วยได้ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะตน จะกล่าวถึงหลักการกว้างๆเท่านั้น

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลายรุ่นต่างมีประสบการณ์มากมาย

พระเครื่องที่แขวนแล้วหนังเหนียว คงกระพัน มหาอุด แคล้วคลาดนั้นมีหลายปัจจัยประกอบกันอยู่เช่น กำลังจิตของผู้ที่ปลุกเสกพระเองโดยผู้ที่ปลุกเสกนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีกำลังสมาธิมั่นคงอย่างน้อยในระดับฌาณ ๔ ขึ้นไป เป็นผู้เจริญกสิณต่างๆเช่น กสิณดิน ซึ่งเป็นกสิณที่มีกำลังในทางที่จะทำให้เกิดความแข็งของธาตุต่างๆ พระของผู้ที่สำเร็จกสิณดิน ก็จะมีกำลังของผู้ที่สำเร็จกสิณดินประจุอยู่ด้วยจึงทำให้เมื่อโดนฟัน โดนแทง โดนยิง พลังงานจากพระเครื่องนั้นก็มาปกป้องเนื้อหนังให้เกิดความแข็งแกร่งทำให้หนังเหนียวคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้า ยิงไม่เข้า

หรือบางกรณีเช่น ยิงไม่ออกก็อาจเป็นการปลุกเสกด้วยกสิณน้ำซึ่งเป็นกสิณที่มีกำลังทางความชุ่มเย็น เพราะฉะนั้นลูกปืนที่ยิงออกมาเมื่อเจอพลังงานของกสิณน้ำที่อยู่ในพระเครื่อง ก็จะทำให้ดินปืนชื้นและยิงไม่ออก เป็นต้น ฉะนั้นฤทธิ์ที่เกิดจากฌานสมาบัติต่างๆ ที่ผู้ปลุกเสกนำมาใช้ก็สามารถทำให้เกิดพลังงานต่างๆ ที่จะปกป้องผู้ใช้ให้หนังเหนียวคงกระพันได้จริง
พระที่แคล้วคลาดคงกะพัน

เหรียญหลวงพ่อกลั่น ๑ ใน ๕ ของชุดเบญจภาคีเหรียญยอดนิยม ที่มีประสบการณ์สูง

อีกส่วนหนึ่งคือกำลังบุญฤทธิ์ที่ผู้สร้างได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตลงไป โดยเฉพาะกำลังที่ผู้สร้างได้อาราธนาบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ประสิทธิ์ประสาทลงไปในพระเครื่องจนเกิดความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการที่จะโดนฟัน โดนแทง โดนยิง นั้นส่วนหนึ่งย่อมเกิดจากกรรมที่เขาได้สร้างขึ้นมาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นกำลังแห่งบุญที่อยู่ในพระเครื่องจึงเป็นเครื่องที่จะช่วยเจือจางกรรมที่ผู้นั้นได้เคยสร้างไว้แค่เพียงส่วนหนึ่ง พระเครื่องไม่ได้ล้างกรรมหรือตัดกรรมให้ผู้ใดได้ แต่บรรเทาผลกรรมให้เบาบางลงโดยจิตของผู้ใช้นั้นต้องเป็นกุศลด้วย

แต่จงจำไว้ว่าพระเครื่องไม่ได้ล้างกรรมหรือตัดกรรมให้ผู้ใดได้แต่บรรเทาผลกรรมให้เบาบางลงโดยจิตของผู้ใช้นั้นต้องเป็นกุศลด้วย เมื่อกรรมที่จะโดนยิงเบาบางลงอาจจะทำให้ยิงไม่โดนหรือยิงไม่เข้า เป็นต้น อีกนัยหนึ่งคือเกิดจากกำลังขององค์เทพเทวาที่ผู้สร้างอธิษฐานจิตให้ช่วยดูแลรักษาเครื่องคอยช่วยเหลือปัดป้องกระสุนให้พ้นออกไป ใช้ฤทธิ์หยุดกระสุนไม่ให้ผ่านเนื้อหนังเข้ามาจึงทำให้เกิดความคงกระพัน หนังเหนียว

แม้ว่าพระเครื่องจะมีกำลังบุญบารมีมากเพียงใดแต่เราคงไม่สามารถเอาบุญคนอื่นมาเจือจางกรรมของเราให้เบาบางลงไปได้หมด เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่จิตหรือบุญของผู้ที่ห้อยพระเครื่องเองด้วยว่า มีจิตบริสุทธิ์ไหม มีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่า มีความระลึกเชื่อมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แค่ไหน เพราะถ้าจิตมีความเชื่อมั่นในพระ หมั่นประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเสมอแล้ว บุญบารมีของเขาย่อมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุญบารมีที่อยู่ในพระเครื่อง สามารถที่จะทบทวีสร้างบุญกุศลต่างๆให้เกิดมากขึ้น จนมีกำลังที่จะเจือจางกรรมที่เขาจะต้องโดนยิง โดนแทง โดนฟัน ให้เบาบางลงได้ โดยแท้จริงแล้วพระเครื่องจึงเป็นสื่อให้เขาได้สร้างบุญเพื่อที่จะดูแลตัวเองนั่นเอง เมื่อเขาสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอ นึกถึงพระอยู่เสมอ จิตของเขาย่อมเป็นบุญ บุญบารมีเขาก็ย่อมมีมากขึ้น ซึ่งบุญนั้นไปช่วยเจือจางกรรมที่เขามี

พระเครื่องและเครื่องรางของขลังของท่านขุนพันธ์รักษ์ราชเดช ที่ใส่ติดตัวยามออกปราบโจร ทำให้แคล้วคลาดภัยอันตรายต่างๆ ได้แก่ พระปรุหนังอยุธยาที่ห้อยไว้เป็นองค์ประธาน, หลวงปู่ทวด วัดช้างให้, พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง, พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า, ตะกรุดของพระครูกาชาด (ย่อง) วัดวังตะวันตก

ฉะนั้นแล้วความหนังเหนียวคงกระพันทั้งหลายจึงเกิดขึ้นใน ๒ กรณีคือ กำลังจิตจากอิทธิฤทธิ์ที่ผู้สร้างได้อธิษฐานลงไปและกำลังแห่งบุญฤทธิ์ที่ผู้สร้างได้อาราธนาบุญบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์เทพเทวาต่างๆ เพื่อปกปักรักษาผู้ใช้พระเครื่องเหล่านั้นและท้ายสุดที่สำคัญคือ ผู้ใช้จะต้องมีจิตที่เป็นบุญกุศลอยู่เสมอ จึงจะสื่อถึงบุญบารมีที่อยู่ในพระเครื่อง และสามารถใช้พระเครื่องให้เกิดอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หนังเหนียว คงกระพันมหาอุด ได้อย่างสมบูรณ์ มีข้อสงสัยต่อไปว่า ทำไมโจรผู้ร้ายบางคนห้อยพระแล้วพระยังช่วยให้ตำรวจยิงไม่เข้า จับตัวไม่ได้ ทั้งที่เขาทำตัวผิดศีลธรรม

อย่างที่เราเคยเห็นในอดีตเช่น ตี๋ใหญ่หรือพวกเสือต่างๆ หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมพระถึงช่วยคนไม่ดี แต่เราต้องอย่าลืมว่าพระนั้นไม่ได้ช่วยคนไม่ดี แต่สิ่งที่ยังมีอยู่และยังช่วยเขาอยู่ก็คือบุญกุศลที่เขาเคยทำมา การที่เขาทำชั่วในปัจจุบันก็ไม่ได้แปลว่าผลแห่งกรรมชั่วนั้นจะได้ผลทันที เพราะผลของกรรมนั้นมีการเวลาแห่งการได้ผลอยู่แล้ว กรรมบางอย่างทำแล้วได้ผลในปัจจุบันชาติก็มี บางครั้งให้ผลในอนาคตหรือบางครั้งทำแล้วไม่มีผลเลย ด้วยเหตุนี้โจรผู้ร้ายบางคนทำผลกรรมความชั่วในปัจจุบันแล้วยังไม่ส่งผลก็เพราะเสวยบุญเก่าที่สร้างมา กำลังบุญนั้นยังเชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระเครื่องที่เขาแขวน ทำให้สามารถช่วยเหลือเขาให้แคล้วคลาด หนังเหนียว คงกระพัน จากภยันตรายต่างๆได้

น้อยวงพรู สวมบทจอมโจรขมังเวทย์ อะแวสะดอ ตาและ ในเรื่องขุนพันธ์

อย่างไรก็ตาม “ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม” เพราะฉะนั้นแม้พระเครื่องจะมีพลังแห่งบุญบารมีที่จะช่วยบรรเทาเบาบางกรรมของเขาได้ แต่อย่าลืมว่ากรรมที่เขาได้สร้างไปแล้วในปัจจุบันที่สะสมไว้มากรวมถึงบุญในอดีตหมดลง ถึงเวลาที่จิตของเขาเศร้าหมองเต็มที่ไม่สามารถเชื่อมโยงพลังงานบุญบารมีที่อยู่ในพระเครื่องได้ เทวดาทั้งหลายไม่มาปกป้องรักษาคุ้มครองอีกต่อไป เขาเหล่านั้นก็ต้องได้รับกรรมที่ได้กระทำลงไป อย่างที่เราเคยเห็นหลายคนแขวนพระราคาแพงห้อยพระสมเด็จวัดระฆังองค์ละหลายล้านบาทยังโดนยิงตาย ซึ่งพระเครื่องเหล่านั้นไม่ได้เสื่อมแต่ที่เสื่อมคือผู้ใช้ต่างหาก จิตใจที่เสื่อมจากบุญกุศลทำให้พระเครื่องไม่สามารถคุ้มครองดูแลได้อีกต่อไป

แมนภพพระ

บทความที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานที่เล่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและมีบันทึกไว้ นำมาเผยแพร่เพื่อบารมีของครูบาอาจารย์เป็นวิทยาทานแก่ทุกๆท่าน สาธุ สาธุ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

Leave a Reply