พระเวทย์โบราณปลุกอักระเชิญอาคมเข้าสู่ตน

พระคาถาบทนี้สำหรับใช้เชิญอักขรเวทย์มนต์ให้เข้าสู่ตัวก่อนที่จะทำการใดๆ ให้ว่าคาถาบทนี้เสียก่อน เพื่อช่วยให้เวทย์มนต์นั้นขลังศักดิ์สิทธิ์หรือจะว่าทุก ๆ วันได้ก็ยิ่งดี พระคาถาอาคมต่างๆ อาจจะถูกเรียกถูกคัดไปก็ได้ เมื่อว่าคาถานี้แล้วจะกลับมาสู่ตนดังเดิมฯ

พระคาถาเชิญอาคมเข้าสู่ตนบทเล็กให้ว่าดังนี้

เอหิคาถังปิยังกาโย ทิศาปาโมกขังอาจาริยัง เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ

พระคาถาปลุกอักระเชิญอาคมเข้าสู่ตนและบทสวดถอนคุณไสย คาถาปลุกอักขระเครื่องรางของขลัง ตั้งนะโม ๓ จบ เเล้วร่ายพระคาถาว่า

พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา ปาฏิหาริโย อักขระยันตัง สันตัง วิกะรึงคะเร

สวดให้เพ่งจิตไปที่พวงพระเเละอักขระที่สักไว้ตามตัว ที่ตะกรุดพิสมร เครื่องรางที่มีติดตัว ถ้าจิตเป็นหนึ่งจะรู้สึกตัวหนาขนลุกเเละเกิดความเหี้ยมหาญในใจขึ้นมาทันที

คาถาเชิญอาคมเข้าสู่ตน

เอหิคาถังปิยังกาโย ทิศาปาโมกขังอาจาริยัง เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ กูจะสูบพระคาถาขึ้นไว้ในลำคอ กูจะยอพระคาถาทั้งปวงขึ้นใว้ในเหนืออก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้ในเหนือเกษ พระครูกูเธอจึงให้กูเป็นเอกว่าคนทั้งหลาย เอหิคลายคลายปิยังมะมะ พุทธังสะระหิโสมาเรสะระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ธัมมังสะระหิ โสมาเรละระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สังฆังสะระหิ โสมาเรสะระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ กะขะคะฆะงะจะฉะชะฌะญะ ฎะฐะฑะฒะณะ ตะถะทะธะนะ ปะผะภะพะมะ ยะระละวะ สะหะฬะอัง ทรงอะ ทรงอา ทรงอิ ทรงอี ทรงอุ ทรงอู ทรงเอ ทรงโอ ทรงเอา ทรงอัง ทรงอะ ทรงนะโมพุทธายะ ทรงอักขระ ๔๑ ตัว โอกาเส ติฏฐาหิ ติฎฐะติ ฯลฯ

พระคาถาเพชรกลับสาปมารของท่านอาจารย์เยื้อน ตั้ง นะโม ๓ จบ

พุทโธ อะระหัง ธัมมังรักษา คุณไสยทั้งหลาย มุ่งร้ายต่อข้า อะนัตตาสูญด้วย นะโมพุทธายะ ทุกขะโต ทุกขะถานัง พุทธะสัจจัง เว อะมะตะวาจา ธัมโม อะระหัง สังฆังรักษา มนุษย์ทั้งหลายมุ่งร้ายต่อข้า อะนัตตาสูญด้วย นะโมพุทธายะ ทุกขะโต ทุกขะถานัง พุทธะสัจจัง เว อะมะตะวาจา สังโฆ อะระหัง พุทธังรักษา อมนุษย์ทั้งหลายมุ่งร้ายต่อข้า อะนัตตาสูญด้วย นะโมพุทธายะ ทุกขะโต ทุกขะถานัง พุทธะสัจจัง เว อะมะตะวาจา

พระคาถาบทนี้ใช้สวดก่อนนอนทุกคืน หลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้ว จะสามารถป้องกันอันตราย ที่เกิดจากการกระทำคุณไสย การกระทำของคนและผีได้ เมื่อสวดภาวนาแล้ว ผู้ใดที่คิดร้ายต่อเราจะแพ้ภัยตนเองสิ่งที่เลวร้ายจะกลับคืนไปสนองให้ผู้กระทำเองมีอันเป็นไปด้วยแรงกรรมที่ตนทำไว้ ผู้ที่ใช้คาถานี้ได้ผลดีจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์

เผยแพร่เป็นวิทยาทาน กุศลและปัจจัยที่นำไปสู่การภาวนาขออุทิศให้แก่ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร,อาจารย์เยื้อนตลอดจนพ่อแม่ครูอาจารย์และท่านผู้มีพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

 

 

ใส่ความเห็น