“อ.เทพย์ สาริกบุตร”แนะเคล็ดการอาราธนาพระห้อยคอเพิ่มความขลัง

หากจะพูดถึง พระเครื่อง หมายถึง พระพุทธรูปขนาดเล็กนิยมไว้ห้อยคอและก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของคนที่ศรัทธาพระเครื่องนั้น ๆ ส่วนจะห้อยอย่างไรให้ขลังนั้น วันนี้ #พรานหญิงได้นำเรื่อง แนะเคล็ดการอาราธนาพระเครื่องก่อนนำห้อยคอติดตัว จาก อ.เทพย์ สาริกบุตร ผู้ที่เป็นปรมาจารย์โหราศาสตร์ มาให้ทุกท่านได้ศึกษาได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น ไปชมกันเลย

ต้องทำถึงจะขลังยิ่ง ๆ ขึ้น “อ.เทพย์ สาริกบุตร” ปรมาจารย์โหราศาสตร์ อักขระเลขยันต์ แนะเคล็ดการอาราธนาพระเครื่องก่อนนำห้อยคอติดตัว ตำรา อ.เทพย์ สาริกบุตร (ผู้รวบรวม ค้นคว้า เอาเคล็ดวิชา ตำราต่างๆ รวมรวมออกมาเผยแพร่ ออกมาตีพิมพ์ทำเป็นหนังสือ เป็นเล่มๆ ให้คนทั่วไปได้อ่าน เชี่ยวชาญทางด้านพิธีกรรม การบวงสรวง

ในสมัยที่ท่านยังอยู่เวลาในวังมีงานพุทธาภิเษกหรืองานมงคลสำคัญ ท่านจะถูกเชิญไปบวงสรวง หรือกำหนดฤกษ์ยาม ซึ่งวิชาโหราศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านถนัด นอกจากนี้ อ.เทพ ยังเป็นเจ้าพิธีครั้งยิ่งใหญ่ อย่างพิธี “จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก” นับเป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่และจัดพิธีถูกต้องตามโบราณกาล ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๕๑๕ )

เคล็ดการอาราธนา ใช้ได้กับพระเครื่องทุกหลวงพ่อ ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ แล้วว่าคาถา  พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง อุกาสะอาราธนานัง กะโรมิ

พุทธังนพไกรเข้ามาในตัวกู แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติ  ธัมมังนพไกรเข้ามาในตัวกู แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติ  สังฆังนพไกรเข้ามาในตัวกู แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติ

หากเวลาใส่เพิ่มพูนอิทธิฤิทธิ์ท่านให้เสกด้วย พุทโธ พุทธัสสะ อิทธิฤิทธิ พุทธนิมิตตัง เมื่อจะสวมใส่คอ อิมังองคะพันธะนัง อธิษฐามิ

การมีพระเครื่อง พระพุทธรูป หรือวัตถุที่สื่อถึงครูบาอาจารย์ไว้บูชานั้นสามารถทำได้ หากเราใช้สิ่งนั้นในการช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา บูชาในคุณความดี บูชาในธรรม มีไว้เพื่อระลึกถึง ไว้เตือนใจเตือนสติ ไม่ให้ตัวเองหลงไปทำชั่ว ไม่ให้ตัวเองประพฤติออกนอกลู่นอกทาง ให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มากขึ้น นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และความดีนั้นก็จะช่วยคุ้มครองเราไปตลอด

ใส่ความเห็น