๑๐๘ คณาจารย์ชื่อดังแห่งยุคกับพิธีสำคัญในประวัติศาสตร์

ฝากข้อคิดก่อนอ่าน วิชาเหรียญสองด้านของอาจารย์ไพฑูรย์ท่านนั้นมีประโยชน์ยิ่งนักสำหรับใช้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมองเป็นสิ่งไม่ดีน่าเกลียดและสวยงามเมื่อลองพิจารณาพลิกดูอีกด้านของเหรียญให้ดีแล้วทุกสิ่งท่านในโลกมีทั้งดีและโทษแฝงไว้อยู่ตรงกันข้ามเสมอ..

วันนี้ได้นำเรื่องราวของ ๑๐๘ คณาจารย์ชื่อดังแห่งยุค พิธีพุทธาภิเษกใหญ่พระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีน นำมาให้ทุกท่านได้อ่านศึกษา ไปชมกันเลย

พิธีพุทธาภิเษกใหญ่พระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนได้ประกอบพิธีเททองหล่อที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก ในวันขึ้น๕ค่ำเดือน๓ตรงกับวันที่๑กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๔๘๕ ก่อนที่คณะกรรมการพุทธสมาคมจะมากราบทูลขอพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทวมหาเถร)วัดสุทัศนเทพวรารามในเรื่องการประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสุทัศน์ ในวันที่๒๑มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๕ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทวมหาเถร)เป็นองค์ประธานและท่านเจ้าคุณศรีสัจจญาณมุนี(สนธิ์)เป็นแม่งานผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งได้ทำพิธีเททองหล่อพระตามตำรับตำราการสร้างพระกริ่งพระชัยวัฒน์ของวัดสุทัศน์อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต๑๐๘รูป ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑.สมเด็จพระสังฆราช(แพ)วัดสุทัศน์ ๒.ท่านเจ้าคุณศรีสนธิ์ ๓.หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา ๔.หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก ๕.หลวงปู่นาควัดระฆัง ๖.หลวงปู่จันทร์วัดนางหนู ๗.หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว ๘.หลวงพ่อทองสุขวัดโตนดหลวง ๙.หลวงพ่อแช่มวัดตากล้อง ๑๐.หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว ๑๑.หลวงพ่อโอภาสีอาศรมบางมด ๑๒.หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือ ๑๓.หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง ๑๔.หลวงพ่ออี๋วัดสัตหีบ ๑๕.หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา ๑๖.หลวงพ่ออั้นวัดพระญาติ ๑๗.หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงก ๑๘.พระพุทธโฆษาจารย์เจริญวัดเทพศิรินทร์ ๑๙.หลวงพ่อพุ่มวัดบางโคล่ ๒๐.หลวงพ่อติสโสอ้วนวัดบรมนิวาส

๒๑.สมเด็จพระสังฆราชชื่นวัดบวรนิเวศ ๒๒.พระพุฒาจารย์นวมวัดอนงค์ ๒๓.หลวงพ่อเส็งวัดกัลยา ๒๔. หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้ ๒๕.หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือ ๒๖.หลวงพ่อเล็กวัดบางนมโค ๒๗.หลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือ ๒๘.หลวงพ่อช่วงวัดบางแพรกใต้ ๒๙.หลวงพ่ออาจวัดดอนไก่ดี ๓๐.หลวงพ่อกลิ่นวัดสพานสูง ๓๑.สมเด็จพระสังฆราชอยู่วัดสระเกศ ๓๒.หลวงพ่อเชยวัดเจษฎาราม ๓๓.หลวงพ่อปานวัดเทพธิดาราม
๓๔.หลวงพ่อเซ็กวัดทองธรรมชาติ ๓๕.หลวงพ่อเจียวัดพระเชตุพน ๓๖.หลวงพ่อเผื่อนวัดพระเชตุพน
๓๗.หลวงพ่อหลิมวัดทุ่งบางมด ๓๘.หลวงพ่อแพวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจ.พิษณุโลก ๓๙.หลวงพ่อสอนวัดพลับ ๔๐.หลวงพ่อเฟื่องวัดสัมพันธวงศ์

๔๑.หลวงพ่อบัววัดอรุณ ๔๒.หลวงพ่อนาควัดอรุณ ๔๓.หลวงพ่อปลั่งวัดคูยาง ๔๔.หลวงพ่อชุ่มวัดพระประโทน ๔๕.หลวงพ่อสนิทวัดราษฎร์บูรณะ ๔๖.หลวงพ่อเจิมวัดราษฎร์บูรณะ ๔๗.หลวงพ่อสุขวัดราษฎร์บูรณะ
๔๘.หลวงพ่ออาคมสุนทรมาวัดราษฎร์บูรณะ ๔๙.หลวงพ่อดีวัดเทวสังฆาราม ๕๐.หลวงพ่อประหยัดวัดสุทัศน์ ๕๑.หลวงพ่อปลอดวัดหลวงสุวรรณ ๕๒.หลวงพ่ออิ่มวัดชัยพฤกษ์มาลา ๕๓.หลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลัก ๕๔.หลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อน ๕๕.หลวงพ่อครุฑวัดท่อฬ่อ ๕๖.หลวงพ่อกลีบวัดตลิ่งชัน
๕๗.หลวงพ่อทรัพย์วัดสังฆราชาวาส ๕๘.หลวงพ่อแม้นวัดเสาธงทอง ๕๙.หลวงปู่รอดวัดวังน้ำว ๖๐.หลวงพ่อสายวัดพยัคฆาราม

๖๑.หลวงพ่อเส็งวัดประจันตาคาม ๖๒.หลวงพ่อพิศวัดฆะมัง ๖๓.หลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอก ๖๔.หลวงพ่อหมาวัดน้ำคือ ๖๕.หลวงปู่จันทร์วัดบ้านยาง ๖๖.หลวงปู่เหมือนวัดโรงหีบ ๖๗.หลวงปู่เหรียญวัดหนองบัว ๖๘.หลวงพ่อฉายวัดพนัญเชิง ๖๙.หลวงพ่อปลื้มวัดปากคลองมะขามเฒ่า ๗๐.หลวงพ่อแนบวัดระฆัง ๗๑. หลวงพ่อเลียบวัดเลา ๗๒.หลวงพ่อพักตร์วัดบึงทองหลาง ๗๓.หลวงพ่อสอนวัดลาดหญ้า ๗๔.หลวงปู่เผือก วัดโมรี ๗๕.หลวงพ่อผินวัดบวรนิเวศ ๗๖.หลวงพ่อเจียงวัดเจริญธรรมาราม ๗๗.หลวงพ่อทองอยู่วัดประชาโฆษิตาราม ๗๘.หลวงพ่อไวย์วัดดาวดึงส์ ๗๙.หลวงพ่อกลึงวัดสวนแก้ว ๘๐.หลวงพ่ออ่ำวัดวงฆ้อง

๘๑.หลวงปู่จันทร์วัดคลองระนง ๘๒.หลวงพ่ออ๋อยวัดไทร ๘๓.หลวงพ่อศรีวัดพลับ ๘๔.พระอาจารย์เชื้อวัดพลับ ๘๕.หลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอก ๘๖.หลวงปู่ใจวัดเสด็จ ๘๗.หลวงพ่อพริ้งวัดราชนัดดา ๘๘.หลวงพ่อขำวัดตรีทศเทพ ๘๙.หลวงพ่อหนูวัดปทุมวนาราม ๙๐.หลวงพ่อทองคำวัดปทุมคงคา ๙๑.หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุธาราม ๙๒.หลวงพ่อกรองวัดสว่างอารมณ์ ๙๓.หลวงพ่อเนียมวัดเสาธงทอง ๙๔.หลวงพ่อบุญวัดอินทราราม ๙๕.หลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึง ๙๖.หลวงพ่อฉ่ำวัดท้องคุ้ง ๙๗.หลวงพ่อพรหมสรรอดวัดบ้านไพร ๙๘.หลวงปู่จันทร์วัดโสมนัสวิหาร ๙๙.หลวงพ่อโสมวัดราษฎร์บูรณะ ๑๐๐.หลวงพ่อบุตรวัดบางปลากด ๑๐๑.หลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วย ๑๐๒.หลวงพ่อทองอยู่วัดบางหัวเสือ ๑๐๓.หลวงพ่อวงศ์วัดสระเกศ ๑๐๔. พระอาจารย์พงษ์วัดกำแพง ๑๐๕.พระอธิการชัยวัดเปรมประชา ๑๐๖.หลวงปู่รอดวัดเกริ่น ๑๐๗.หลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือ ๑๐๘.หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ (ตัวท่านไม่ได้มาร่วมปลุกเสก แต่จารแผ่นทองเหลืองทองแดงมาร่วมพิธี)

บทความที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานที่เล่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและมีบันทึกไว้ นำมาเผยแพร่บารมีของครูบาอาจารย์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกๆท่าน สาธุ สาธุ

ข้อคิดท้ายเรื่อง ครูอาจารย์ท่านช่วยสั่งสอนให้ได้พิจารณาดูสิ่งของรอบตัวว่ามีต้นกำเนิดมาจากที่ใดให้ลองย้อนดูที่มาของต้นตอสิ่งนั้นๆจนถึงที่สุด “เรื่องนี้อาจจะทำได้ยากหน่อยนะครับอะไรที่เวลาเผาหรือฝังแล้วจะมีคนร้องไห้แล้วกลายเป็นเมฆกรองเป็นน้ำ ลองมองลึกไปถึงยุคนักรบโบราณดูครับ”

ใส่ความเห็น