๙ พระคาถาโบราณของ “หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ”

หากกล่าวถึงคาถาคือ ร้อยกรองคำสอนของพระพุทธศาสนา ถ้อยคำที่ร้อยกรอง ถ้อยคำที่ผูกไว้ ถ้อยคำที่ขับร้อง ท่อง สวด หรืออักขระข้อความที่เชื่อว่าท่องบ่นหรือเสกเป่าแล้วศักดิ์สิทธิ์ วันนี้ได้นำ ๙ บทพระคาถาโบราณของ “หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ” มาให้ทุกท่านได้อ่านศึกษา ไปชมกันเลย

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน พิจิตร ท่านเป็นพระเถราจารย์ที่โด่งดังมากในอดีต แม้แต่ “เสด็จเตี่ย” ยังต้องเดินทางไปพบเพื่อขอเป็นศิษย์ เล่าเรียนวิชาซึ่งกว่าจะได้พบก็เจออิทธิฤทธิ์ต่างๆนาๆมากมาย ท่านเป็นที่นับถือของคนทั่วไปมากมาย วัตถุมงคลมีราคาค่อนข้างแพงและหายาก เป็นที่หวงแหนของทุกๆคน และแม้แต่รูปถ่ายที่ไม่ได้ปลุกเสกยังเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์ ในด้านคาถาอาคมในแต่ละบทล้วนผ่านการใช้งานเห็นผลกันมามาก สามารถใช้งานได้อย่างจริงแท้แน่นอน

พระคาถาของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ประกอบไปด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคุ้มภัยอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย มีเมตตามหานิยม มีโชคมีลาภ ทำมาค้าขายก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น

(๑)คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุเม

(๒)คำบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคำบูชา

อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ วันทามิ อาจาริยัญจะ หิรัญญะ นามะกัง ถิรัง สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง อิทธิ มันตัง วะสาทะรัง (สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ ธัมมัง จิตตัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ สังฆัง จิตตัง มะมะ เงินทองไหลมา นะชาลี ติ ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม)

(๓)คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะ พุทธัง อะระหังเมตตาจิต นะ ธัมมัง อะระหังเมตตาจิต นะ สังฆัง อะระหังเมตตาจิต เอหิพุทธัง ปิยังมะมะ ผู้คนไหลมานะชาลิติ เอหิธัมมัง ปิยังมะมะ ข้าวของไหลมานะชาลิติ เอหิสังฆัง ปิยังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลิติ ฉิมพลี จะ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

(๔)คาถาหลวงพ่อเงิน (สำหรับคงกระพัน) ให้ตั้ง นะโมฯ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

พระพุทธัง พระเจ้าคงหนัง พระธัมมัง พระเจ้าคงเนื้อ พระสังฆัง พระเจ้าคงกระดูก โอม เพชรคงคา ตรีคงสวาหะ

(๕)คาถาหลวงพ่อเงิน (เวลาเดินทางไปไหนให้ใช้ภาวนา) ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

” สุสูสัง อะระหัง ภคะวา “

(๖)คาถาหลวงพ่อเงิน (สำหรับเมตตา) ว่าดังนี้

” มัคคะยาเทวัง “

(๗)คาถาหลวงพ่อเงิน (ฉบับย่อ) ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะเงินมีมา นะชาลีติ นะเงินไหลมา นะชาลีติ (๙ จบ)

(๘)มนต์มหาจินดา ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

จิตตะกัง จิตตะโร มาจิตตังมะมะ จิตติสุหิ จิตติมานิมานิมา อิสัพเพชะนา ก็มาจิตติ อิติพหูชะนา อิมะนุสสา ก็มาแห่งใจมนุษย์ก็มา สิตะอิทะอิอัง ไตรอุสุ พระราชา วิหลุดสุดยอดสอดอินทราชัย พุทธาครารอด สอดพระพุทธา สุขังหิรัญญังวา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ

(๙)พระคาถาอโหสิกรรมแผ่เมตตา ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

” พุทโธ กัมมัฏฐาโม กรรมมะจุติ สัมพุทโธ “

เป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านได้เจริญภาวนาทุกวันก่อนบิณฑบาต ว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วย

เมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้ง “นะโม” สามจบก่อน การใช้เวทมนตร์คาถานั้น ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิ และที่สำคัญที่สุด ถือศลี๕ข้อ หมั่นทำความดี สร้างบุญบารมี จะช่วยปกป้องคุ้มครองเราตลอดไป

บทความที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวของบทพระคาถา “หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ” วัดบางคลาน ที่เป็นตำนานได้เล่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น นำมาเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกๆท่าน สาธุ สาธุ

ใส่ความเห็น