ตำนานวิชายามสามตาหาของหายท้าลองพิสูจน์

ตำนานวิชาจับยามสามตาเพื่อหาที่หาย

วิชาจับยามสามตาเพื่อดูของหายทำได้ง่ายๆดังนี้ พิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมจะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน แต่ละส่วนถูกกำกับด้วยเลข ๑ ๒ ๓ โดยเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

๑ กาจับหลัก

ของที่หายนั้นอยู่กับที่ยังไม่ไปไหน ให้หาในบริเวณที่คาดว่าของนั้นหายแล้วจะพบ

๒ ไม้หักทับทาง

ของที่หายนั้นเคลื่อนไปแล้ว อาจจะมีคนเอาไปซ่อนไว้ หาให้ดี มีโอกาสพบ แต่อาจจะต้องใช้เวลา

๓ นกยางคาบหนี

ของที่หายนั้น ถูกโขมยเอาไปไกลแล้ว ของนั้นจะไม่ได้คืน

วิธิการจับยามสามตา มีวิธีการดังนี้

ให้ดูว่า ในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหาย เป็นวัน ขึ้น หรือ แรม และกี่ค่ำ จำไว้

ถ้าในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหาย เป็นวันข้างขึ้น จากรูปสามเหลี่ยมข้างบน ให้เริ่มนับหนึ่งค่ำที่ตรงเลข ๑ นับสองค่ำที่ตรงเลข ๒ นับสามค่ำที่ตรงเลข ๓ นับสี่ค่ำที่ตรงเลข ๑ นับวนไป วนมา ดังนี้ ๑ > ๒ > ๓ > ๑ > ๒ …. จนกว่าจะนับได้เท่ากับจำนวนค่ำตามข้อที่ 1 แล้วดูว่าตกที่เลขอะไร แล้วให้ดูความหมายตามตารางข้างบน

ถ้าในวันที่มีคนมาถามเรื่องของหาย เป็นวันข้างแรม จากรูปสามเหลี่ยมข้างบน ให้เริ่มนับหนึ่งค่ำที่ตรงเลข ๒ นับสองค่ำที่ตรงเลข ๓ นับสามค่ำที่ตรงเลข ๑ นับสี่ค่ำที่ตรงเลข ๒ นับวนไป วนมา ดังนี้ ๒ > ๓ > ๑ > ๒ >๓…. จนกว่าจะนับได้เท่ากับจำนวนค่ำตามข้อที่ 1 แล้วดูว่าตกที่เลขอะไร แล้วให้ดูความหมายตามตารางข้างบน

ตัวอย่างการดูของหาย ข้างขึ้น

นาย ก มาถามเรื่อง ควายที่หายไป ว่าจะได้คืนหรือไม่ ตอนที่มาถามนั้น ตรงกับวัน ขึ้น 10 ค่ำ ดังนั้นเราจะจับยามสามตาแบบ ข้างขึ้น โดยจากรูปข้างบน เราจะ เริ่มนับหนึ่งค่ำ ตรงเลข ๑ นับสองค่ำ ตรงเลข ๒ นับสามค่ำ ตรงเลข ๓ นับไปเรื่อยๆ จนถึงสิบค่ำ ดังนี้ หนึ่งค่ำ(๑)-> สองค่ำ(๒)-> สามค่ำ(๓)-> สี่ค่ำ(๑)-> ห้าค่ำ(๒)-> หกค่ำ(๓)-> เจ็ดค่ำ(๑)-> แปดค่ำ(๒)-> เก้าค่ำ(๓)-> สิบค่ำ(๑) สุดท้ายตกตรงเลข ๑ กาจับหลัก ทายว่า ของที่หายนั้นอยู่กับที่ยังไม่ไปไหน ให้หาในบริเวณที่คาดว่าของนั้นหายแล้วจะพบ

ตัวอย่างการดูของหาย ข้างแรม

นาย ข มาถามเรื่อง สร้องทองคำที่หายไป ว่าจะได้คืนหรือไม่ ตอนที่มาถามนั้น ตรงกับวัน แรม 5 ค่ำ ดังนั้นเราจะจับยามสามตาแบบ ข้างแรม โดยจากรูปข้างบน เราจะ เริ่มนับหนึ่งค่ำ ตรงเลข ๒ นับสองค่ำ ตรงเลข ๓ นับสามค่ำ ตรงเลข ๑ นับไปเรื่อยๆ จนถึง ห้าค่ำ ดังนี้ หนึ่งค่ำ(๒)-> สองค่ำ(๓)-> สามค่ำ(๑)-> สี่ค่ำ(๒)-> ห้าค่ำ(๓) สุดท้ายตกตรงเลข ๓ นกยางคาบหนี ทายว่า ของที่หายนั้น ถูกโขมยเอาไปไกลแล้ว ของนั้นจะไม่ได้คืน

ใส่ความเห็น