#หลวงพ่อเดิมประสิทธ์พระคาถาแก่ประดิษฐ์ ลิ้มประยูร

สำหรับบทความนี้แอดมินนำเอาข้อมูลจากหนังสือตำรับพุทธสโรหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพในตอนที่กล่าวถึงพระคาถาที่หลวงพ่อเดิมได้มอบให้แก่ คุณประดิษฐ์ นั้น คุณประดิษฐ์ได้กล่าวกับคุณสุรเวทย์ เสนภูษาผู้บันทึกเรื่องว่า

 พระคาถานี้หลวงพ่อท่านได้ทดสอบ และเห็นผลเป็นส่วนใหญ่ จึงมอบให้กับบรรดาศิษย์ เอาไว้ท่องบ่นภาวนาป้องกันตัว หลวงพ่อท่านเป็นนักคิดนักค้น และนักทดลองคนสำคัญ สิ่งใดที่หลวงพ่อไม่เข้าใจ ท่านจะค้นคว้า และหาทางทำความเข้าใจจนได้ ไม่ยอมให้เป็นวิจิกิจฉาแต่อย่างใด ดังนั้นท่านผู้อ่านเมื่อนำไปท่องจำปฏิบัติ และประพฤติตนเป็นคนดีแล้ว พระคาถานี้จะสัมฤทธิ์ผลสมความตั้งใจอย่างแน่นอน

(หากใครจะยึดถือตามที่อาจารย์ไพฑูรย์บอกก็ได้นะครับโดยให้เลือกใส่บาตรวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครูเหมาะเเก่การเริ่มเรียนคาถาอาคมที่สุดแล้วอุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพและครูบาอาจารย์หรือจะเป็นอาจารย์ไพฑูรย์ด้วยก็ย่อมได้เเล้วกำหนดจิตเพื่อขอประสิทธิ์ประสาทคาถาของท่านจะขลังนักเเลส่วนจะใช้ให้ขลังได้อย่างไรเชิญอ่านบทความต่อเเล้วจะเข้าใจ )

ประกาศิตจากปากหลวงพ่อเรื่องความเชื่อมั่น

วันหนึ่งข้าพเจ้ามากราบนมัสการหลวงพ่อที่ วัดหนองบัว นครสวรรค์ เพราะตอนนั้นหลวงพ่อไปเป็นประธานการก่อสร้างเสนาสนะอยู่ที่นั่น ข้าพเจ้าจะขึ้นชกมวยเพื่อป้องกันตำแหน่งของข้าพเจ้า เมื่อไปที่วัดแล้วไม่พบ จึงสอบถาม และตามมาถึงวัดหนองบัว เมื่อท่านทราบความประสงค์ท่านก็บอกว่า มานี่จะรดให้ ท่านประกอบน้ำมนต์พิเศษให้ข้าพเจ้าและรดให้จนชุ่มฉ่ำใจเย็นอกเย็นในใจปลอดโปร่ง ท่านก็ได้ถามข้าพเจ้าว่า

“ประดิษฐ์หลวงพ่อเอาน้ำธรรมดาที่ตักมาจากบ่อจากสระนี่เอง มารดให้ประดิษฐ์ จะเชื่อได้หรือว่า หลวงพ่อจะสามารถทำให้น้ำธรรมดา กลายเป็นน้ำมนต์ขึ้นมาได้” ข้าพเจ้างงอยู่ชั่วครู่ เพราะไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าหลวงพ่อจะมาไม้นี้

ข้าพเจ้าจึงนิ่งเงียบเพื่อดูเชิงหลวงพ่อ หลวงพ่อนิ่งไปชั่วครู่แล้วพูดว่า

“ว่าไงประดิษฐ์”

ข้าพเจ้าจึงตอบว่าเชื่อครับ เพราะผมเคยเห็นอภินิหารของหลวงพ่อมาหลายหน และผมเชื่อว่าอำนาจจิตมีจริง บารมีธรรมที่พระสาวกแห่งพระบรมศาสดาอบรมกายวาจาใจให้อยู่ในศีล ๒๒๗ ไม่บก พร่องย่อมก่อให้เกิดพละกำลังมหาศาลยิ่งนัก ในการที่จะเปล่งพลังจิตออกมาสถิตอยู่ในสิ่งต่างๆ ให้เกิดมีอำนาจทิพย์ที่มองไม่เห็น

หลวงพ่อย้อนถามข้าพเจ้าว่า “นั่นน่ะซี ทุกอย่างที่ประดิษฐ์พูดมานั้นน่ะ เกิดจากอะไรล่ะ ”

ข้าพเจ้าตอบว่า “เกิดจากใจขอรับหลวงพ่อ ”ท่านบอกว่า อ้อๆ จากใจเองนะหรือ” แล้วท่านก็หัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดี ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า

“จิตที่สงบ จิตที่ได้รับการดัด จิตที่ได้รับการอบรม จิตที่ได้รับการฟอกเอากิเลสอย่างหยาบ อย่างละเอียด และตะกอนของความอยากได้อยากมีทั้งหลายออกไปนั้น เป็นดวงจิตที่แจ่มใส ปลอดโปร่ง ทำความเพียรในทางใดย่อมเกิดผลสำเร็จทุกประการ ทุกอย่างอาศัยจิตเป็นเครื่องนำ ร่างกาย สมองหากไม่มีจิตคอยควบคุมแล้วละก็เรียกว่าเสียจริต ต้องประสานกัน ที่หลวงพ่อพูดกับเธอก็ประสงค์จะให้เธอได้ระลึกว่า คาถาบทต่างๆที่หลวงพ่อได้มอบให้เธอไปนั้น ต้องมีจิตที่เชื่อมั่นเป็นแรงหนุนจึงจะเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์

คาถาทุกตัวทุกคำต้องจดจำให้แม่นด้วย จิตใจต้องมั่นคง วันนี้เชื่อ พรุ่งนี้ไม่เชื่อ กลับไปกลับมาเหมือนหัวเต่าเป็นอจลศรัทธา ไม่ควรทำ”

ข้าพเจ้าจึงได้แย้งว่า

“ตามธรรมดาแล้ว ความเชื่อมั่นมีกันทุกคน แต่เมื่อเวลาเข้าที่คับขันไม่อาจจะควบคุมสติได้ ท่องคาถาผิดๆถูกๆ หรือลืมๆหลงๆ แกว่งไปมาที่สุดก็เหลวเป๋วไม่เป็นอัน จะทำอย่างไรจึงจะสามารถควบคุมสติอยู่ได้เป็นปกติเล่าขอรับหลวงพ่อ”

หลวงพ่อเดิมตอบว่า

“ความกลัวนะซีเป็นเหตุ เวลาตกใจ ความกลัวก็แล่นเข้ามา ความกลัวตาย กลัวว่าจะไม่ขลังมาพร้อมกัน ดังนั้นประดิษฐ์ควรจะปรารภถึงความตายบ่อยๆ ทำอย่างไรน่ะหรือ เวลาสวดมนต์เสร็จแล้วให้นั่งหลับตาแล้วระลึกในใจว่า ตัวของเราเกิดมาจากท้องพ่อแม่นอนแบเบาะ จากขวบเดียวมาเป็นหนุ่มฉกรรจ์ จากวัยหนุ่มฉกรรจ์ก็เปลี่ยนมาเป็นความชรา เมื่อชราโรคภัยเบียดเบียน และท้ายที่สุดก็ต้องตาย ความตายเป็นของแน่นอน ดูแต่พระพุทธองค์ยังทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปในที่สุด แล้วเราซึ่งเป็นคนธรรมดาจะพ้นไปได้หรือ หากไม่ตายวันนี้ พรุ่งนี้หรือต่อๆไปล้วนต้องตาย จะกลัวไปทำไม สร้างความดีหนีความชั่ว จิตใจไม่เศร้าหมองทำความเพียร นี้คือหลักศาสนาแท้ๆ

เมื่อประดิษฐ์ระลึกแบบนี้แล้วก็จะทำให้ไม่กลัวต่อความตาย เมื่อภัยมาก็จะมีสติตั้งมั่นไม่สั่นคลอน เพราะคนเราเมื่อไม่กลัวต่อความตายอันเป็นของแน่แล้วย่อมไม่ลุกลี้ลุกลน มีสติแน่ แล้วอย่างนี้จะหลงลืมพระคาถาหรือประดิษฐ์ ลองทำดูซีแล้วจะเห็นผล อย่าเป็นคนกลัวตาย อย่างนี้คาถาบทไหนๆ ก็ขลังหมด”(คำพูดนี้นึกถึงอาจารย์ไพฑูรย์ขึ้นมาทันทีครับเรื่องความไม่กลัวตายนี้)

ข้าพเจ้านิ่งอึ้ง เพราะหลวงพ่อพูดจริงพูดถูกตรงเผง ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ ข้าพเจ้าจึงกราบนมัสการถามพระคาถาคุ้มตัวคุ้มกายคุ้มใจ ไม่ให้มีความขลาดกลัว หลวงพ่อเดิมบอกให้เอากระดาษดินสอมาจดตามเคย ข้าพเจ้าก็จดเอามา หลวงพ่อบอกว่า

“พระพุทธเจ้านี้แหละ คือผู้ที่ไม่กลัวสิ่งใด พระองค์ทรงรู้เท่าทัน และเจนจบทุกอย่าง ดวงจิตของพระองค์เป็นหนึ่งเป็นยอดยิ่งทรงไม่สะทกสะท้านท้อแท้ต่อความตาย หรืออันตรายต่างๆ ไม่มีสิ่งใดในสามโลกนี้จะมาทำอันตรายพระองค์ได้ พระองค์จะทรงปรินิพพานเอง ไม่มีผู้ใดจะทำให้ปรินิพพาน แม้พระเถระเทวทัตจะพยายามสักปานใดที่จะปลงพระชนม์ ก็ไม่อาจทำได้ดังใจ ครั้งสุดท้ายทรงให้พระเทวทัตได้สมใจเพียงแต่ สะเก็ดหินกระเด็นไปกระทบพระบาทห้อพระโลหิต ก็เพียงเท่านั้น การระลึกถึงนามของพระองค์ คือการระลึกถึงพระผู้ปราศจากความกลัว เปรียบประดุจธงชัยที่โบกสะบัดกวัดไกวนำกองทัพบุกไปข้างหน้า พระนามของพระองค์มีเก้าพระนามคือ

”อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ” จำเอาไว้นะประดิษฐ์ (ขนลุกกราวเลยครับ)  จดลงไปก็ได้แต่ยังไม่ได้เป็นตัวคาถานะ แต่หากจะใช้แค่นี้ก็ได้แล้ว แต่โบราณาจารย์ได้รจนาร้อยกรองพระพุทธคุณนามเก้านี้มาสลับกลับที่เพื่อเพิ่มกลบทให้มีความเข้มขลัง และยั่งยืน หลวงพ่อได้พระคาถามงคลเก้าประการนี้มาเพื่อทำจิตใจให้แกล้วกล้า และจะได้ถ่ายทอดให้เธอต่อไป จงจดจำและนำไปใช้ อย่าเอาไปเก็บก็แล้วกัน เธอเห็นว่าใครเหมาะสม ก็มอบให้เขาไปอย่าไปเรียกร้องอะไรเขาก็แล้วกัน มันไม่ดีแก่ตัว เอ้าจดได้

(จดใส่หัวกันรึยังครับเเฟนเพจที่รักหลวงพ่อเดิมท่านได้ฝากฝังอาจารย์ประดิษฐ์ผู้ศิษย์เป็นรุ่นพี่ของอาจารย์ไพฑูรย์ให้มอบเเก่ผู้ศรัทธาและอาจารย์ประดิษฐ์ก็ได้มอบให้เเก่อาจารย์สุรเวทย์ เสนภูษาซึ่งเป็นผู้บันทึกเรื่องราวคำบอกเล่าจากปากของอาจารย์ประดิษฐ์และอาจารย์ไพฑูรย์มาเขียนเป็นหนังสือซึ่งพระคาถาที่ถ่ายทอดออกมานั้นย่อมไม่ต่างจากหลวงพ่อเดิมท่านถ่ายทอดเองทุกตัวอักษร)

คาถามงคล9ประการคุ้มภัย คาถามงคล9ประการคุ้มภัย (หลวงพ่อเดิม) ว่าดังนี้

”อะสังอะ สุวิสังอะ โลสุวิสังอะ ภะพุสะปุโล สุวิสังอะ อะสังวิสุโล ปุสะพุภุพะ”

ภาวนาตอนเช้าคุ้มกันได้ตลอดวัน ภาวนาตอนคํ่าคุ้มได้ตลอดคืน

บทนี้สําคัญมากเจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์จะสอนศิษย์ทุกๆรุ่น ภาวนาแล้วก่อนออกจากบ้านถ้าหากได้ยินเสียงจิ้งจกร้องทัก ให้หยุดสักพักค่อยไปรอเวลาให้เวลาเปลี่ยนจะปลอดภัย

คาถาเชิญครู

สาธุ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ พระพุทธคุณนัง พระธรรมะคุณนัง พระสังฆะคุณนัง พระศรีรัตนตรัยแก้ว ทั้งสามประการ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินราช พระธาตุจุฬามณี พระศรีสรรเพชร พระธรรมเจ้าทั้ง แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็จบ ข้าพเจ้าขออาราธนาเข้ามาอยู่ในดวงจิต ในหทัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใด ขอให้ประสิทธิ ขอเดชเดชะคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ปวงเทพเทวา จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เถิด สาธุ

คาถาอาราธนาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

อิติ อะระหัง สุคะโต พุทธสโร เดิม นามะเต อาจาริโย เม ภัณเต อายัสมา อาจาริโย เม ภัณเต โหหิ

ใช้สวดอาราธนาหลวงพ่อเดิม ก่อนว่าคาถาใดๆ บารมีท่านจะใช่วยให้เกิดความสำเร็จ สวด 9 จบ

คาถาหัวใจ108

นะอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ พุทธะสังมิ จิเจรุนิ จิปิเสคิ อิกะวิติ อุอากะสะ นะชาลีติ ทุสะนิมะ ทุสะมะนิ ประสิทธิสวาหะ

ใช้ภาวนา 3 จบ 9 จบ ก่อนออกจากบ้านช่วยคุ้มครองป้องกันภัย ให้มีโชคลาภ

คาถาพระเจ้าอมโลกหรือนะปฐม

นะกาโรกุกุกสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโรโกนาคะมะโนละลาฐิเต พุทธกาโรกัสสโปพุทโธ จะทะเวเนตเต ธากาโรศรีศากยะมุนี โคตะโม ยะเทวะกัณเณยะกาโร ศรีอาริยะเมตตรัยโย ชิวหาฐิเต ปัญจะพุทธานะมามิหัง

เป็นพระคาถาที่อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์มาประทับไว้ส่วนต่างๆบนใบหน้าและศรีษะ พระพุทธเจ้ากุกกุสันโธ ประทับที่กระหม่อม พระพุทธเจ้าโกนาคม ประทับที่หน้าผาก พระพุทธเจ้ากัสสะปะ ประทับที่ดวงตาทั้งสองข้าง พระพุทธเจ้าโคคม ประทับที่ใบหูทั้งสองข้าง พระพุทธเจ้าศรีอริยะเมตไตร ประทับที่ลิ้น ทำให้เป็นสง่าราศี เป็นเมตตามหานิยม ใช้ก่อนการเสกคาถาบทอื่นๆช่วยให้เกิดความขลังยิ่งขึ้น ภาวนา 5 จบ

คาถาโชคลาภ ค้าขาย

โอม อิติ สุวรรณังวา รัชตังวา มณีวา วัตถังวา บุพพะผลละ เอหิ คัจฉันติ

ใช้เสกน้ำประพรมสินค้าช่วยให้สินค้าขายดี ซื้อง่ายขายคล่อง ใช้เสกน้ำรดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผลต่างๆ ช่วยให้เจริญงอกงามออกดอก ออกผลดี

คาถามงคล9ประการคุ้มภัย

อะสังอะ สุวิสังอะ โลสุวิสังอะ ภะพุสะปุโล สุวิสังอะ อะสังวิสุโล ปุสะพุภุพะ

สวดภาวนา 9 จบทุกเช้าค่ำ เป็นสิริมงคลดีมากอธิษฐานให้เจริญรุ่งเรืองได้

คาถาหัวใจราชสีห์

นะราชสีห์ ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูนี้หรือคือพญาราชสิงโห โธสุอะกันตัง

ใช้เสกภาวนาเป็นมหาอำนาจ เป็นที่เกรงขามแก่คนทั้งปวง ถ้าก้างปลาติดคอให้เสกข้าว 1 ก้อน กินทำให้กางปลาหลุดออกได้ เพียงแต่ตอนเสกข้าวนั้นให้เปลี่ยนคำว่า ตัวกูนี้หรือคือพญาราชสิงโห เป็น ตัวเจ้านี้หรือคือพญาราชสิงโห

นี่เป็นเคล็ดวิธีใช้ใน ตำรับพุทธสโร ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ ทดลองใช้มาแล้วได้ผลจริงๆ ก้างปลาหลุดออกได้จริงๆ

คาถามหาอุด

วิเวเสนาสะนัง อุทธังอัทโธ นะโมพุทธายะ พุทธังสูญเพลิง ธัมมังสูญเพลิง สังฆังสูญเพลิง พุทธังอุด ธัมมังอุด สังฆังอุด พุทธังอัด ธัมมังอัด สังฆังอัด พุทธังปิด ธัมมังปิด สังฆังปิด พระเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดด้วย มะอะอุ

ใช้ภาวนาก่อนออกจากบ้านไปในทิศทางใดๆ ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านเอานิ้วหัวแม่ตีนขวาจิกกดพื้นเอาไว้ ทำจิตนิ่งอธิษฐานว่า เมอะมะอุ แม่ธรณีเอ่ยโปรดขึ้นมาเถิด มาช่วยลูกปราบศัตรูด้วย อุทธัง อัดโธ นะโมพุทธายะ([บทนี้เสือผาดทับสายทองใช้เป็นประจำหากเท้าอยู่บนดินเเล้วศาสตราวุธทั้งหลายไม่สามารถทำอันตรายได้เลย)

คาถาเสกนํ้าล้างหน้าในตอนเช้า

พระพุทธังล้างหน้า พระธัมมังล้างทุกข์ พระสังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา มนุษย์ในโลกหล้าเห็นหน้ารักกู สาธุ อิติพุทโธ เอหิสุคะโต มหาเสน่ห์เมตตา สวัสดีลาโภ นะชาลีติ

คาถาเกราะเพชรพระพุทธเจ้า

อิติปิโสภะคะวา มือข้าพเจ้าสิบนิ้วประนมขึ้นหว่างคิ้ว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง จักขุของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาว ขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติ บูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนัก เป็นวงกงจักรร้อยแปดประการ พระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพาน พระองค์ทรงญาณเห็นทั่วแดนไกล พระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่า

มะอะทุกขัง อุอนิจจัง อะอนัตตา สังโฆ สังฆังตั้งใจภาวนา ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการ เดชะพระจตุพรหมวิหารตั้งมั่นในอุเบกขา โปรดสัตว์ทั่วทิศทรงฤทธิ์แกล้วกล้า ทรงพระกรุณาหายเข็ญ พระเล็งเห็นทั่วทุกตัวสัตว์

พุทโธกําจัด ธัมโมกําจาย สังโฆสูญหายไปในบัดนี้ เป็นมารไพรีอย่าเข้ามาปน คนร้ายอกุศลถอยไปให้พ้น สารพัดศัตรูวินาศสันติ หนึ่งพิศมัยพระอาทิตย์ทั้งหก เป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจัญไร พระจันทร์สิบห้าเข้ามารักษาภายใน พระอังคารแปดองค์ทรงศีลมาให้ พระพุทธสิบเจ็ดเสด็จมารักษาตัวข้าพเจ้า พระพฤหัสสิบเก้าเข้ามาสิงสู่เป็นครูทุกสิ่ง พระเสาร์ดีจริงกําลังสิบทัศน์มาช่วยกําจัดมหาอุบาทว์ พระยายมราชร้ายกาจหนักหนา ศัตรูมีมามวดม้วยบรรลัย ศัตรูที่ไหนให้บรรลัยที่นั่น

พระราหูสิบสองมาช่วยป้องกัน พระศุกร์ยี่สิบเอ็ดเทวัญช่วยรักษา พระกาฬตัวกล้ามาช่วยผลาญศัตรู ทั่วทั้งชมภูอย่าให้มีอันตราย ชัยยะ ชัยยะ ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระบารมี ทรงแสงรัศมีเลื่อมๆพรายๆ ทรงแสงพระสุริยะฉายทั่วท้องธรณี ได้สวดได้เรียน ได้เขียนบาลี โภยภัยอย่ามีกําจัดพลัดพราย พระธรรมแปดหมื่นชื่นอกชื่นใจ พระธรรมเป็นมิตรผูกจิตพิศมัย คุณมนต์คุณดลทนอยู่ไม่ได้ ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไป ศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุด

เดชะพระพุทธมาอยู่ตรงหน้า พระธรรมมาอยู่ตรงหลัง พระสังฆังรักษา พระอิศวรเจ้าฟ้ามาแต่สวรรค์ มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้า ส่วนพระอินทร์พระนารายณ์อยู่เบื้องซ้ายขวา พระพรหมเสด็จมาให้พรทุกวัน เทวดาอยู่เมืองสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้า พระกาฬตัวกล้ามาช่วยผลาญศัตรู ทั่วทั้งชมภูอย่าให้มีอันตราย พุทธังคลาดแคล้ว พระแก้วเสด็จนําไป ธัมมังแคล้วคลาดกันอุบาทว์และจัญไร สังฆังว่าสงฆ์ติดเป็นธงชัย ข้าพเจ้าจะอยู่แห่งใด ไปแห่งใด จงช่วยคุ้มครองรักษา กว่าตัวข้าพเจ้าจะถึงซึ่งนิพพาน ในอนาคตกาลเบื้องหน้า พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา อะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิธาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส นะโมพุทธายะ

สวดภาวนาทุกวันป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ ทำให้เจริญรุ่งเรือง โชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวัน

คาถาดับพิษไฟ(ของหลวงพ่อเดิม) มีชื่อว่าพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก

ให้ว่าดังนี้

”อิทธิเจรุนิวะ โมคคัลโน นะระคะติ นาติทาอุดติ อิมังอัคคี อิมังอัคคี”  กําหนดจิตให้มั่นเป่า3ครั้ง ที่โดนไฟไหม้นํ้าร้อนลวก จะไม่แสบร้อนหรือพอง

เรียบเรียงข้อมูลโดย:เพจ นักเลง โบราณ ตำนานหนังเหนียว

เครดิตข้อมูลอ้างอิงบทความ:หนังสือตำรับพุทธสโรหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ

ขอขอบคุณเครดิตเจ้าของรูปภาพประกอบบทความไว้ ณ ที่นี้

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งๆขึ้นไป

ใส่ความเห็น