เกจิอาจารย์ขลัง “หลวงพ่อใช้ ธัมมโชติ”

หลวงพ่อใช้ ธัมมโชติ วัดโบสถ์ (บ้านแพรก) สหายธรรมของ หลวงพ่อกบ ผู้วิเศษแห่งเขาสาริกา ลพบุรี (พระเกจิอาจารย์ ผู้สำเร็จวิชากสิณไฟ) ส่วนใหญ่พระเครื่องของท่านไม่ค่อยพบเห็นในอยุธยา อาจจะเพราะคนอยุธยามองข้ามไป และส่วนกลางไม่ค่อยรู้จัก ส่วนใหญ่ไปอยู่กับคนลพบุรีซะส่วนใหญ่ เพราะคนลพบุรีนับถือหลวงพ่อกบมาก

กล่าวกันว่า ท่านเป็นผู้วิเศษมีอิทธิฤทธิ์มาก และด้วยหลวงพ่อใช้ ท่านเป็นสหายกับหลวงพ่อกบ ทำให้คนแถบลพบุรีในอดีตก็นับถือหลวงพ่อใช้ด้วยเช่นกัน พระเครื่องของหลวงพ่อใช้จึงไปอยู่กับคนลพบุรีคนข้างเยอะ (แต่ปัจจุบันพระเครื่องของท่านถือว่าราคาไม่แพง คนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยรู้จัก )

หลวงพ่อใช้ เป็นชาวอำเภอบ้านแพรกโดยกำเนิด เป็นบุตรของนายสงค์ นางชื้น ชูผกา เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๕ ในตลาดบ้านแพรก (คนบ้านเดียวกับ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค์ ) พออายุได้ ๑๒ ปี ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดเชิงท่า อำเภอมหาราช และไปศึกษาต่อที่วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานคร เมื่ออายุครบบวชได้กลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่บ้านเกิดของท่าน ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ หลวงพ่อใช้ เป็นพระที่ชำนาญ วิปัสสนากรรมฐาน กล่าวกันว่า ท่านสำเร็จ เจโตปริยญาณ จนทำให้ท่านรู้ทางใน

          

ครั้งหนึ่ง ท่านเคยใช้คนไปทำธุระยังต่างจังหวัด คนนั้นเดินเลยบ้านที่ท่านต้องการไปไกล ต้องเสียเวลาย้อนกลับมา พอกลับมาถึงวัดท่านก็ถามว่าทำไมเจอคนที่หน้าบ้านแล้วไม่ถาม เดินเลยไปตั้งไกลกว่าจะย้อนมาใหม่ ท่านสามารถเล่าเหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนท่านเดินทางไปด้วย

นอกจากนั้นท่านยังทำนายหวย กข เก่งมากจะออกหมวดอะไร แต่ท่านไม่ให้ใครเพราะเห็นเป็นเรื่องการพนัน มอมเมา ให้ชาวบ้านมุ่งประกอบอาชีพทำมาหากินดีกว่า ท่านเคยเขียนหวยใส่กระดาษไว้ล่วงหน้า พอหวยออกให้ชาวบ้านที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเปิดดู ปรากฏว่าตรงกันกับที่ท่านเขียนไว้ทุกประการ

เล่ากันว่า เมื่อหลังจากท่านตั้งใจลงแรงสร้างศาลาการเปรียญตามที่ท่านตั้งใจจนเสร็จแล้ว หลังจากนั้นมาท่านก็ไม่เคยรับกิจนิมนต์อะไรอีกเลย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก กลับหันหน้ามุ่งเน้นไปทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ฉันอาหารเพียงวันละมื้อ และนั่งวิปัสสนากรรมฐานบริเวณป่าช้า เป็นป่าที่ท่านรักและหวงแหนมาก

ท่านนั่งกรรมฐานเป็นเวลานานถึง ๗ ปี โดยไม่รับกิจนิมนต์ใดๆไม่ออกไปไหนมาไหน ที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ท่านนั่งกรรมฐานท่านไม่ได้สรงน้ำเลย จนถึงวันที่ท่านอาพาธ หลวงพ่อใช้ ท่านจึงทำน้ำมนต์อาบเอง และมรณะภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รวมสิริอายุ ๗๐ ปี และเป็นที่น่าอัศจรรย์ในวันที่ท่านมรณะภาพนั้น หลวงพ่อใช้ ท่านมรณะภาพในท่าพระพุทธไสยาสน์ (นอนมรณะภาพ แบบหลวงพ่อเนียม วัดน้อย หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ )

วัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อลือชา ของท่าน คือ พระสมเด็จหัวใจ ตรีนิสิงเห หรือ สมเด็จหลังยันต์ ๕ (เลข ๕ ไทย) สร้างจากผงวิเศษและผงตรีนิสิงเหของท่าน รวมถึงมวลสารสำคัญในการสร้างพระ คือ ใบโพธิ์ที่ท่านปลูกไว้ในบริเวณกุฎิ และยังได้ผงวิเศษมาจาก หลวงพ่อกบ สำนักสงฆ์เขาสาริกา จังหวัด ลพบุรี ( หลวงพ่อกบ บูชาไฟ ) ด้วยหลวงพ่อใช้ กับ หลวงพ่อกบ ท่านเป็นสหธรรมิกกัน

พระเครื่องของท่านถือเป็นของดี เป็นพระเครื่องยุคเก่าที่มากด้วยพุทธาคุณ แต่ราคาไม่แพงน่าบูชา พุทธคุณคุ้มเกินราคา

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ พระเกจิอยุธยา

จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่กิติคุณครูบาเกจิอาจารย์

ใส่ความเห็น