เมื่อ”ท่านขุนพันธ์”ลูบคม”เสือฝ้าย”ผลสุดท้ายช่วยปราบโจรด้วยกัน แต่มีข้อแม้”ไม่ต้องการพบขุนพันธ์”

รับชมเรื่องราว...