ศึกดดวลอาคม ระหว่าง เสด็จเตี่ย กับ ตากัน

ในพระประวัติหลายแห่ง ไม่ค่อยพบเรื่องราวความผูกพันทางไสยเวทระหว่างเสด็จเตี่ยกับหลวงพ่ออี๋ ท…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา

การเรียนวิชาระเบิดน้ำของเสด็จเตี่ย

การเรียนระเบิดน้ำของกรมหลวงชุมพรฯนี้ นายแฉล้ม เอี่ยมรอด เล่าให้ฟังเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา

ตำนานเสด็จเตี่ยฯพบหลวงพ่อเงิน

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เกียรติคุณของพระองค์ท่านไพศาลขนาดไหน…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา

เสด็จเตี่ยฯแสดงวิชาเสกลูกมะพร้าวแทนเรือ

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับวิชาหนึ่งซึ่งกรมหลวงชุมพรฯได้เรียนจาก…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา

ஜบารมีแห่งหลวงพ่อพุ่มศิษย์หนังเหนียวจนเสด็จเตี่ยฯต้องเสด็จไปพบ๛

หนึ่งในศิษย์สายหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่#เสด็จเตี่ยฯกรมหลวงชุมพรท่านนับถือหลวงพ่อพุ่มเป็นอย่า…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา