ก่อนนอนสวดมนต์บทนี้ดีมากมาก

การสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นดีมากๆ  ทำให้เรามีสมาธิและได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละ…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา