ภิกษุอภิมหาโจร!สันดานกาสืบมาแต่ ”พุทธกาล”

ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่ ณ ป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลี ขณะนั้นฝนฟ้าเกิดอาเพศไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำนาทำไร่ไม่ได้ผล บังเกิดทุพภิกขภัยไปทั่ว ชาวบ้านอดอยากยากจนไม่มีข้าวปลาอาห…

Read more

มาดูเจ้าพ่อต่างประเทศกันบ้าง ต้นแบบ “เจ้าพ่อมาเฟีย” ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

ในช่วงต้นยุค 1920s เป็นยุคที่ธุรกิจผิดกฏหมายเฟื่องฟูถึงขีดสุดในอเมริกา มีบรรดาแก๊งมาเฟียผุดขึ้นมาทุกหัวระแหงเพื่อท้าทายอำนาจรัฐ แต่มีอยู่คนหนึ่ง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตำนานของวงการมาเฟีย เขาทำธุรกิจผิดกฏ…

Read more

“บ่อพันขัน” บ่อน้ำอัศจรรย์ ตักกี่ร้อยพันขันก็ไม่มีวันหมด!!

การค้นพบแหล่งโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์มากมายที่บ่งบอกถึงอารยะธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ตามเส้นทางของลำเสียวใหญ่กลางทุ่งกุลาร้องไห้ มีแหล่งโบราณสถานกระจายอยู่ตามริมน้ำ บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้นี้มี…

Read more