ธุดงควัตรของพระภิกษุสงฆ์สมัยโบราณ

พระภิกษุสามเณรที่ต้องการความสงบวิเวกเพื่อปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิจะถือธุดงค์เป็นวัตคือออกเดินธุดงค์ไป…

คลิกเพื่อเข้าชมเนื้อหา

“จุดธูป 36 ดอก” ปักกลางแจ้ง ทำอะไรๆจึงจะไม่ติดขัด ราบรื่น ชีวิตจะได้ดีขึ้น

สวัสดีค่ะวันนี้ #พรานหญิงนำเรื่องราวดีๆของการจุดธูป ทำแล้วชีวิตจะไม่ติดขัด ราบรื่น ชีวิตดีขึ้น ฯลฯ …

คลิกเพื่อเข้าชมเนื้อหา

เปิดบันทึกสมุดข่อยพระเจ้าตากสิน ขอให้พระราชาคณะเตือนสติ

ในสมัยก่อนคนไทยบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยสมุดไทย จากกระดาษสา กระดาษข่อย แต่เท่าที่พบส่วนมากจะใช้กระ…

คลิกเพื่อเข้าชมเนื้อหา