เจ้าพ่อนครบาลปิดเกมล้างเสี้ยนหนาม

ความเดิมตอนที่เเล้วในขณะที่มังกรเต็งโก้เจ้าพ่อภูธรแห่งพื้นที่ราบสูงได้เปิดเกมหมายล้างบางเห…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา

มังกรภูธรเปิดเกมล่าเจ้าพ่อนครบาล

**ฝากไว้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ท่านผู้อ่านว่าเส้นทางของการเป็นนักเลงอันธพาลนั้นไม่เคยทำให้ใค…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา

มังกรแห่งที่ราบสูงเตรียมแผนล้างบางเจ้าพ่อ

**ฝากไว้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ท่านผู้อ่านว่าเส้นทางของการเป็นนักเลงอันธพาลนั้นไม่เคยทำให้ใค…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา

เบื้องหลังชีวิตของตำนานเจ้าพ่อนครบาล

**ฝากไว้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ท่านผู้อ่านว่าเส้นทางของการเป็นนักเลงอันธพาลนั้นไม่เคยทำให้ใค…

เข้าชมเพื่อเอาวิชา