พิธีกรรม”ตัดไม้ข่มนาม”เอาฤกษ์ชัยก่อนทำศึกสงคราม

ในสมัยก่อนนั้นบ้านเมืองของเรามีการทำศึกสงครามอยู่บ่อยครั้ง บรรดาโหราจารย์ต่างๆจะมีบทบาทในการประกอบพิธีบำรุงขวัญทหารทั้งหลาย พิธีตัดไม้ข่มนาม คือนำไม้ที่มีชื่อพ้องกับศัตรูมาตัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำล…

Read more

ความเป็นมาของชื่อ หัวลำโพง เมื่อก่อนชื่อ “วัวลำพอง”

ย้อนอดีตเมื่อสยามในขณะนั้นหมดภาระสงคราม ๙ ทัพจากพม่าเป็นครั้งสุดท้าย องค์พระมหากษัตริย์ต้นตระกูลราชวงศ์จักรีก็ทรงปลดปล่อยกำลังพลซึ่งมีไทยอิสลาม ไทยพุทธ และคนจีนโดยแบ่งเขตให้คนจีนอยู่ท่าเตียนและสำเพ็ง …

Read more