สามมหาศาสตราวุธ”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

หากจะพูดถึงเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยรู้จักกันมากที่สุด ในเรื่องรา…

คลิกเพื่อเข้าชมเนื้อหา

จอบแรกการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ “ครูบาศรีวิชัย”

การดำเนินเริ่มต้นสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ ในปี พ.ศ. 2477 โดยมีครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา …

คลิกเพื่อเข้าชมเนื้อหา