ตำนานวิชายามสามตาหาของหายท้าลองพิสูจน์

ตำนานวิชาจับยามสามตาเพื่อหาที่หาย วิชาจับยามสามตาเพื่อดูของหายทำได้ง่ายๆดังนี้ พิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมจะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน แต่ละส่วนถูกกำกับด้วยเลข ๑ ๒ ๓ โดยเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ ๑ กาจ…

Read more