#ประวัติบรมครูผู้สืบทอดวิชาอาคมในสายนะอุตตะรัง๛

ประวัติอาจารย์ปู่แสง ชัยสร บรมครูสายนะอุตตะรัง  บรมครูปู่แสง ชัยสร ท่านเป็นอาจารย์สักอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๕ปู่แสงนั้น ท่านถือได้ว่าเป็นฆารวาสที่มีชื่อเสียงมากทางด้านวิชาอาคมและการสักยันต์ในสม…

Read more

อาจารย์เปลี่ยนเจ้าพิธีอาวุโสแห่งเขาอ้อ

อ.เปลี่ยน เจ้าพิธีกรรมอาวุโสเขาอ้อ  วัดเขาอ้อ เป็นแหล่งวิทยาคมทางไสยศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้ว ตั้งแต่สมัยโบราณพระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางไสยศาสตร์ ต่างก็เป็นที่พึ่งที่เคารพศรัทธาของประชาชน…

Read more

ஜอาจารย์เฮงไพรวัลย์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์ ๕ แผ่นดิน๛

◎ อาจารย์เฮง ไพรวัลย์ ขมังเวทย์ ๕ แผ่นดิน◎ อาจารย์เฮง ไพรวัลย์ เป็นคนพื้นเพ ณ ทุ่งหันตรา พระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นบุตรของนายตำรวจผู้ตรวจการเรือนจำ ท่านเกิดในปี พ.ศ.๒๔๒๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ แล้วสิ้นในปี พ…

Read more

#ฆราวาสผู้เรืองอาคมในอดีต#ตำนานอาจารย์ฟ้อน

พิธีรับศิษย์เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2487 ณ ที่นี้ข้าพเจ้าขอเรียก ท่านพ่ออาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง บูรพาจารย์ว่า “ท่าน” มีศิษย์เก่าของท่านผู้หนึ่ง ได้มาชักชวนข้าพเจ้าไปเรียนวิชาจากท่าน เพราะวิชาของท่านเป็นวิชาท…

Read more

#มังกรแห่งบางลำภู#ตำนานที่ยังมีลมหายใจ

บรมครูปู่แสง ชัยสร ท่านเป็นอาจารย์สักอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 ปู่แสงนั้น ท่านถือได้ว่าเป็นฆารวาสที่มีชื่อเสียงมากทางด้านวิชาอาคมและการสักยันต์ในสมัยนั้น เดิมทีปู่แสงท่านอาศัยอยู่ในย่านสามเสน ต่…

Read more