เหนียวขนาดนี้มึงยังไม่พอเหรอ “อาจารย์แปลก ร้อยบาง”

อาจารย์แปลก ร้อยบาง ก่อนพ.ศ.๒๕๐๐ จะดังมาก อาจารย์ร่วมสมัยกับท่านมีอยู่หลายท่าน เช่น อ.แก้ว คำวิบูลย์ อ.ฟ้อน ดีสว่าง อ.อยู่เรือลอย อ.เสงี่ยม ใจภารา (ลูกหลวงพ่อหรุ่น ใจภารา) วัตรปฎิบัติของอ.แปลก ตอนเข้า…

Read more

ประวัติ “ปู่ฤาษีผมยาว” แห่งวัดพระแท่น

ย้อนหลังไปสัก ๑๔๒ ปี นับแต่นี้ไปถึงวันท่านชาติกาล เดิมท่านชื่อติ่ง เป็นคนกบินบุรี จ. ปราจีนบุรี เรียนสำเร็จวิชาพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ อพยพมาอยู่บ้านแดง วัดพระแท่น ต.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี มาอยู่กับหลวงพ่อพิบ…

Read more

#ประวัติบรมครูผู้สืบทอดวิชาอาคมในสายนะอุตตะรัง๛

ประวัติอาจารย์ปู่แสง ชัยสร บรมครูสายนะอุตตะรัง  บรมครูปู่แสง ชัยสร ท่านเป็นอาจารย์สักอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๕ปู่แสงนั้น ท่านถือได้ว่าเป็นฆารวาสที่มีชื่อเสียงมากทางด้านวิชาอาคมและการสักยันต์ในสม…

Read more

ஜอาจารย์เปลี่ยน#เจ้าพิธีกรรมอาวุโสเขาอ้อ๛

อ.เปลี่ยน เจ้าพิธีกรรมอาวุโสเขาอ้อ  วัดเขาอ้อ เป็นแหล่งวิทยาคมทางไสยศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้ว ตั้งแต่สมัยโบราณพระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางไสยศาสตร์ ต่างก็เป็นที่พึ่งที่เคารพศรัทธาของประชาชน…

Read more

◎#เซียนแปะโรงสีฆราวาสจอมขมังเวทย์ชาวไทยเชื้อสายจีน◎

อาจารย์โง้วกิมโคย หรือ“เซียนแปะโรงสี” ฆราวาสจอมขมังเวทย์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนแถวเยาวราช และชาวเมืองปทุมธานีให้ความเคารพท่านอย่างสูงยิ่ง ท่านมีลูกศิษย์มากมายโดยเฉพาะในหมู่พ่อค้า บรรดาผู้คนจา…

Read more